AV-viestintä

AV-viestinnän opintoihin sisältyy perustiedot ja -taidot kaikista audiovisuaalisen viestinnän osa-alueista. Teknisen osaamisen ohessa opitaan esteettistä ja sisällöllistä osaamista sekä viestintäkulttuurin ymmärtämistä. Perusopintojen jälkeen opintojen jatko koostuu video- ja elokuva-, valokuva- ja graafisen tuotannon toteuttamisen syventävillä opinnoilla. Opinnoissa korostuu audiovisuaalisen viestinnän laaja-alaisuus eikä erityistä painotusta ole.

MOTIVESSA AV-viestinnän opiskelijat tekevät mm.

  • mainoksia
  • graafista viestintää
  • valokuvausta ja videotallennusta
  • järjestävät tapahtumia ja ohjelmia
  • 3D-tuotantoa.

Yhteyshenkilö:

Opettaja Joni Leimu

Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1, puh. 050 326 2716, etunimi.sukunimi@hyria.fi