W&T Media

Work&Train konseptin laajentaminen nimenomaan media-alalle on tarpeen jo pelkästään alan murroksen vuoksi. Työtehtävät ovat poikkeuksetta projekteja, media-alan opetus on muuttumassa 2+1 malliin jolloin viimeinen vuosi opinnoista suoritetaan oikeita alan työprojekteja tehden. Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin ja työelämän osaamistarpeet siirtyvät yhä enemmän kohti yrittäjämäistä moniosaajuutta.

Hraks ja Hyrian kartoittavat yhteistyömahdollisuuksia yhteisen W&T Median perustamiseen. Valmennusympäristönä toimisi useampi yksikkö eri puolilla toimialuetta. W&T:ssä olisi mahdollista tehdä media-alan tilaustöitä ammattimaisesti oikeille asiakkaille ja myös laskuttaa Motive-hankkeen avulla perustettavan opiskelijaosuuskunnan kautta tekemästään työstä. Näin pääsisi jo opiskeluaikana yrittäjyyden makuun joka media-alallakin on todennäköisin tapa työllistyä.

W & T Liiketalous

Myös liiketalousalalle suunnitellaan W & T-konseptin ottamista käyttöön. Hyrian liiketalouden opinnot keskitetään jatkossa Hyvinkäälle, joten W & T toimisi liiketalouden Riihimäen ”etäpisteenä”. W & T -liiketaloutta suunnitellaan myös Hyvinkäälle, kauppakeskus Willaan. Liiketalouden W & T:t toteuttaneen vaihtuvin yrittäjin, ns. pop-up-tyyppisesti. W&T:t on tarkoitus avata syksyllä 2017.