​​​​​​​​​​Yhdessä enemmän – Laurea Uudellamaalla

Laurea-ammattikorkeakoulun edeltäjien Vantaan ammattikorkeakoulun (1992 – 1997) ja Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun (1997 – 2001) toiminnan keskiössä olivat kansainvälisyys, verkostomainen toimintatapa, alueiden kehittäminen, palvelut, yrittäjyys ja työelämän menestyminen jatkuvassa muutoksessa. Ensimmäinen brändi 90-luvun lopulla muodostui lupaukseksi, jonka avulla opiskelijan oli mahdollista kasvaa työelämän asiantuntijaksi. Brändi muodostui silloin seuraavista tehtävistä: ammatillisen kasvun edistäjä, työelämän kehittäjä, seudullinen kehittäjä, osaamisalueiden yhdistäjä ja kansainvälistymisen mahdollistaja.

2000-luvulla korostettiin verkostoissa toimimisen taitoa ja opiskelijakeskeisyyttä. Erityisesti uusissa oppimisympäristöissä Learning by Developing -toimintamalli alkoi muokata Laurea-brändia ja lunastaa uutta brändilupausta Uuden edellä. Lukuisat aluevaikuttavuuden ja TKI-toiminnan huippu- ja laatuyksikköpalkitsemiset vahvistivat brändia ja toivat kilpailuetua sekä kasvattivat tunnettuutta ja lisäsivät kiinnostavuutta Laureaa kohtaan opiskelupaikkana, yhteistyökumppanina ja työpaikkana.
Uudistuneen Laurean brändilupaus Yhdessä enemmän – Laurea Uudellamaalla kuvaa Laurean vahvaa aluekehitystehtävää. Laurea on koko Uudenmaan yhteinen ammattikorkeakoulu, jonka osaaminen on koko alueen käytössä.

Palvelulupauksemme ”Me Laureassa olemme juuri Sinua varten” on lupaus opiskelijoillemme hyvästä oppimisesta ja yhteistyökumppaneillemme lupaus kumppanuudesta ja yhdessä kehittämisestä.

 

Laurean kotisivut