Osuuskunta Hykerrys näki päivänvalon alkuvuonna 2018. Osuuskunnan on tarkoitus myydä opiskelijoiden valmistamia tuotteita ja työsuoritteita. Osuuskunnassa voi samalla opiskella ja suorittaa ammatillisia tutkinnon osia ja myös ammattikorkeakouluopintoja. Työskentely osuuskunnassa on työvaltaista ja yrittäjämäistä, monialaisissa tiimeissä tapahtuvaa toimintaa. Osuuskuntatyöskentelyn toivotaan kannustavan opiskelijoita myöhemmin myös oman yrityksen perustamiseen.

Laurean P2P -projektitiimi vieraili Hyrian tiloissa Karankadulla ja Kauppalankadulla Hyvinkäällä sekä Sakonkadulla Riihimäellä. Projektitiimi teki kyselyn Hyrian opiskelijoille koskien mielenkiintoa ja halua osallistua opiskelijaosuuskuntaan. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 190 Hyrian opiskelijaa, joista 46 % oli halukas joko liittymään osuuskunnan jäseneksi tai he olivat muuten kiinnostuneita osuuskunnasta.

Osuuskunnan käynnistäminen lähti toden teolla käyntiin 12.12. pidetyllä pajapäivällä, jonka vetäjiksi saatiin Maria Käkelä ja Jaana Hiltunen Bastet Oy:stä. Pajapäivässä pohdittiin osuuskunnan perustamiseen liittyviä peruskysymyksiä ja sitä, mitä opiskelijat haluavat osuuskunnassa tehdä ja oppia.

 

Puuala pilotoi osuuskuntatoimintaa Keilailuliiton tilaustyöllä

Hyrian puuosastolla ollaan suunnitteilla olevasta osuuskunnasta innoissaan. Opiskelijat ovat jo ideoineet mallikappaleita, joista on tarkoitus kehittää myytäviä tuotteita tulevan osuuskunnan myymälään. Tuotteita on laidasta laitaan plektroista skeittilautoihin. Ensimmäinen tilaustyökin osuuskunta-aatteen hengessä on jo tehty ja toimitettu. Suomen Keilailuliitto otti yhteyttä puuosastoon ja pyysi suunnittelemaan ja valmistamaan 30 kpl muistokeiloja kiertueelle palkinnoiksi. Opiskelijat hoitivat projektin käytännössä itse ensimmäisestä suunnittelupalaverista valmiiden tuotteiden luovutukseen asti.

Puualan pilotointi keväällä 2016
Opettaja Jarmo Tikka ja opiskelija Miika Rusula esittelemässä tuotteita