Opiskelijayhteistyö

MOTIVE-hankkeessa kehitetään ja toteutetaan opiskelijayhteistyötä eri muodoissa oppilaitos- ja opintoasterajat ylittäen yhdessä työelämätoimijoiden kanssa. Rajat ylittävä yhteistyö tuottaa käytännön työelämän ajankohtaisissa tilanteissa tarvittavaa osaamista, jolle on välitön tarve.

Syksyllä 2016 käynnistyy yhteinen liiketalouden Peer to Peer (P2P)-projekti, jossa Hyrian ja Laurean opiskelijoista muodostuva tiimi kokeilee ja kehittää oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä Hyrian ja Laurean opettajien ohjauksessa. Projektin tarkoituksena on kehittää monialaista tiimiyrittäjyysyhteistyöverkostoa. Hyrian ja Laurean opiskelijoiden lisäksi projektiin rekrytoidaan Hraksin asiakkaita kokeilemaan P2P-projektioppimista.

Samoin syksyllä 2016 käynnistyvä osuuskuntatoiminta edistää Hyrian ja Laurean opiskelijoiden sekä Hraksin asiakkaiden verkostoitumista paitsi toistensa kanssa myös työelämäkumppaneiden suuntaan. Yhteisessä osuuskunnassa on mahdollista yhdistää erilaista osaamista ja joustavaa henkilöresurssien hyödyntämistä monipuolisissa ja haastavissa työelämätoimeksiannoissa onnistumiseksi ja oppimiseksi. Yhteisessä osuuskunnassa toimiminen on myös kasvualusta uudelle liike- ja elinkeinotoiminnalle, jota opiskelijat voivat kehittää eri kokoonpanoilla osuuskunnassa jo opintojensa aikana.

Yhteyshenkilö

P2P-ohjaaja Teppo Leppälahti, Laurea Hyvinkää, Uudenmaankatu 22, puh. 046 856 7417, etunimi.sukunimi@laurea.fi

Työelämälähtöinen käytännön ongelma linkittää työelämän asiantuntijat ja opiskelijat etsimään ratkaisuja yhdessä.
Työelämälähtöinen käytännön ongelma linkittää työelämän asiantuntijat ja opiskelijat etsimään ratkaisuja yhdessä.