Yritysyhteistyöllä toteutettava oppiminen käynnistyi

Toteutimme syksyllä 2016 yhteisen opintojakson Hyvinkään Puuseppien Oy:n ja Hyrian puualan opiskelijoiden kanssa. Opintojakson sisällöstä toteutettiin ikkunoiden valmistus ja asennustyöt palkallisena harjoitteluna. Ajatuksena oli testata tulevaa osuuskuntatoimintaa sekä etsiä uusia malleja opetuksen toteutukselle jatkossa.

Kaikkiaan kokeilussa oli mukana kuusi opiskelijaa, jotka työskentelivät kahdessa kolmen hengen ryhmässä. Molempien ryhmien kokeilut kestivät kolme viikkoa. Kolmen viikon aikana opiskelijat tutustuivat sekä Hyvinkään Puuseppien Oy:n tehtaalla tapahtuvaan ikkunoiden valmistukseen että Helsingin saneerauskohteessa ikkunoiden asennustöihin. Yritys oli erittäin tyytyväinen opiskelijoiden työpanokseen.

yritysyhteistyokokeilu-syksylla-2016

Opintojakson jälkeen teimme yritykseen vierailun, jonka aikana meille esiteltiin tuotantoprosessi järjestelmällisesti. Vierailun aikana opiskelijoilla oli mahdollista kysyä niistä asioista, jotka jäivät työskentelyn aikana epäselväksi. Kokeilun aikana selvisi, että käytännön työskentelyn tueksi on tarpeen käydä läpi vielä ikkunanvalmistuksen periaatteita ja muuta jaksoon teoriaa koululla.

Pelkkä työnteko ei välttämättä anna opiskelijoille riittävän kattavaa tieto/taitopohjaa, jonka avulla opiskelija voisi selviytyä erilaisista opeteltavaan alaan liittyvistä työtehtävissä. Työpaikalla tehtävät työt muodostuvat käytännössä yrityksen kulloisen tarpeen mukaan ja siten niistä puuttuu helposti ajatus opiskelijan järjestelmällisestä opettamisesta. Tällaisessa työtavassa jää helposti tietoaukkoja. Toiset opiskelijat oppivat enemmän, toiset vähemmän: sattumanvaraisesti.

Ehdottoman positiivista työskentelyssä oli opiskelijoiden selkeä motivoituminen johtuen aidosta työilmapiiristä ja oikeiden työtehtävien toteuttamisesta. Lisäksi rahallinen korvaus toimi merkittävänä motivaattorina niin läsnäolon kuin itse opiskelunkin suhteen. ”Tälläinen opettaa paljon paremmin kuin koulussa istuminen ja päiväkin menee nopeammin kun on tekemistä. Miinuksia ei ole. Kokeilu oli hyvä kokemus. Töölössä asennus oli kivaa, aamut olivat vähän raskaita kun piti herätä aiemmin. Oli paljon tekemistä, opetettiin asiat ja ne opittiin itse tekemällä”, kiteytti eräs kokeiluun osallistunut opiskelija.