Tiimiamista pilotoivat puu-, pintakäsittelijä- ja sisustajaopiskelijat

Tiimiamiksessa harjoitellaan perustutkinnon taitoja tekemällä oppien, itse vastuuta kantaen. Tiimiamiksen johtavia ajatuksia ovat

  • siirtyminen opetuksesta oppimisen aikaansaantiin ja oppimisen mahdollistavan ympäristön luominen.
  • oppimisen mielekkyys, tehokkuus ja tuloksellisuus
  • oppijan Innostaminen ja kannustaminen ottamaan vastuu omasta elämästä, tulevaisuudesta ja oppimisesta haaveen kautta.

Tiimiamis on opiskelumalli jossa opiskelija tekee itse oman työjärjestyksensä opetussuunnitelmaan nojautuen. Opiskelijat työskentelevät ja oppivat monialaisissa tiimeissä asiakastöitä tehden. Tiimi tai tiimin jäsen voi hypätä mukaan milloin tahansa oman kiinnostuksen ja meneillään olevan asiakastyöprojektin tarpeen mukaan.

Tiimit varaavat opettajilta tarvitsemansa lähiopetuksen ja ohjauksen. Tiimiamiksessa rakennetaan avoimia oppimiseen ja itsenäiseen tiedon hakuun innostavia tiloja, jotka ovat aina auki. Materiaalia on koko ajan saatavilla, ja myös opiskelijat itse tuottavat sitä lisää.

Opiskelijoilla on kahdenksan tunnin päivät, mutta opiskeluun käytettyjä tunteja ei lasketa, koska vain osaamista arvioidaan. Opiskelijat pääsevät halleihin ja muihin turvallisiin ympäristöihin kehittämään taitojaan projektien parissa koko ajan – tyhjäkäynnin sijasta tilaresurssit ovat tehokkaassa käytössä.

Kerran viikossa on ryhmätapaaminen, jossa opiskelijatiimi on pääosassa esittelemässä työkavereilleen viikon aikana tekemänsä työt sekä meneillään olevan projektin etenemisen.

Päämääränä on antaa erinomaisuudelle mahdollisuus, ja ujuttaa ammatinopiskeluun ajattelu itse rakennetusta omasta työelämästä. Lisäksi tavoitteena on tila-, laite- ja ihmisresurssien tehokkaampi käyttö sekä oppimisesta vastuun siirtäminen opettajalta opiskelijalle resursseja ja opetusmenetelmiä monipuolisesti käyttäen.