Motive kuvina

No images found!
Try some other hashtag or username

Motive - Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto on kolmen osatoteuttajan yhteinen työllisyyden ja osaamisen edistämisen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke.

Tavoitteenamme on:

  • Ottaa käyttöön uusia oppimisympäristöjä ja -tapoja, mm. kokeilla työvaltaista, tiimipohjaista opiskelua perustettavassa osuuskunnassa ja POP UP -tapahtumissa
  • Luoda joustavia oppimispolkuja yli organisaatiorajojen.
  • Lisätä moniosaajuutta ja yrittäjämäistä työskentelytapaa.
  • Synnyttää uutta pedagogista osaamista.
  • Tukea nuorten siirtymistä työelämään.

Toteutusaika 1.1.2016 - 30.6.2018. Tutustu lisää hankkeeseemme Hyrian projektisivuilla!